Bijeenkomsten programma Verbinden Schuldendomein: Ontmoeten, verbinden, versterken!

We willen u graag weer fysiek ontmoeten om samen stil te staan bij recente ontwikkelingen in het schuldendomein en het programma. En om samen - vanuit verschillende perspectieven en gemeentelijke rollen en domeinen - dieper in te gaan op de thema’s en met en van elkaar leren tijdens deze bijeenkomsten. Daarnaast horen wij graag wat er bij u leeft, hoe we u het beste kunnen ondersteunen en hoe we elkaar – ook kleinere gemeenten – goed kunnen vinden en versterken.

Data en locatie

  • Maandag 25 maart | Den Haag - VNG
  • Dinsdag 9 april | Eindhoven - Dynamo
  • Woensdag 15 mei | Utrecht - Stadhuis (VOL)
  • Woensdag 29 mei | Zwolle - Stadhuis (VOL)
Aanmelden voor de bijeenkomsten in Utrecht en Zwolle is niet meer mogelijk. U kunt wel op de wachtlijst worden geplaatst. Wij kunnen u helaas daarin niets beloven. Als u op de wachtlijst geplaatst wilt worden, kunt u een mailtje sturen naar vngconnectcongressen@vng.nl. 

Werken aan de gezamenlijke opgave rond (voorkomen van) schulden

De VNG streeft samen met u naar bestaanszekerheid voor alle inwoners. Dit is de basis om armoede en schulden te voorkomen en duurzame oplossingen te bieden aan inwoners met financiële zorgen. Met het programma Verbinden Schuldendomein zetten we een stap in die richting.

We ondersteunen u bij de grote gezamenlijke opgave rond het (voorkomen van) schulden met een breder programma Verbinden Schuldendomein dat bestaat uit verschillende deelprojecten. Zo zijn er projecten gericht op de wetgeving zoals de Wvbvv en gewijzigde Wgs (waaronder vroegsignalering en het experiment rond gemeentebelastingen), op preventie van schulden (financiële educatie en inspelen op life-events) en op jongeren en ondernemers met financiële zorgen. Ook maakt het versterken van de informele infrastructuur deel uit van het programma en bieden we u handvatten en implementatieondersteuning om bewezen effectieve interventies te implementeren.

Om dit programma zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, kozen we voor een integrale aanpak met de routekaart Financiële Zorgen als basis. Naast gemeenten zijn ook landelijke en lokale ketenpartners in deze routekaart vertegenwoordigd. Zo bouwen we samen integraal verder aan optimale dienstverlening voor inwoners in het schuldendomein.

Programma

De bijeenkomst start om 09.15 uur (inloop en registratie vanaf 09.00 uur) en duurt tot ongeveer 14.15 uur. Na een kort welkom, zijn er twee deelsessies met interactieve workshops van anderhalf uur. Na de lunch sluiten we plenair af. U kunt kiezen uit de volgende workshops:

1. Hoe bereikt en ondersteunt u jongeren of ondernemers met financiële zorgen én blijft u met ze in contact?
Voor veel gemeenten is het een uitdaging specifieke doelgroepen, zoals jongeren en ondernemers, te bereiken met een hulpaanbod én om daarna in contact te blijven. Als de reguliere aanpak niet werkt, wat werkt dan wel? Die vraag pakken we op in deze workshop. We bespreken hoe gemeenten kunnen aansluiten bij de specifieke kenmerken en behoeften van jongeren en van ondernemers. Welke effectieve initiatieven zijn al beschikbaar? Welke ketenpartners en vrijwilligersorganisaties zijn hierbij onmisbaar? En hoe zit het eigenlijk met de samenwerking binnen de gemeente? De workshop is interactief, met gelegenheid voor deelnemers zich verder te verdiepen in één van de twee doelgroepen naar keuze.

2. Samen het bos in met de routekaart Financiële Zorgen.
De routekaart Financiële Zorgen is gebaseerd op het perspectief van de inwoner. De routekaart vormt een belangrijke basis om samen structureel te werken aan de gezamenlijke opgaven op het gebied van armoede en schulden. Het brengt de complexiteit van het schuldendomein in kaart en de weg die gemeentelijke professionals kunnen volgen om inwoners te ondersteunen. Daarbij zijn, naast gemeenten, ook landelijke en lokale ketenpartners betrokken.

In deze workshop gaan we graag samen met u het bos in, om u te ontmoeten, kennis te delen en op te halen waar u behoefte aan heeft.

3. Wat zijn recente en toekomstige ontwikkelingen van elementen van de basisdienstverlening?
Schuldhulpverlening is – misschien wel meer dan ooit – in beweging. In deze workshop nemen we u mee in recente en toekomstige ontwikkelingen, zoals de elementen van de basisdienstverlening waaronder financiële begeleiding en nazorg. Met welke elementen kunt u nu al aan de slag? En welke elementen vragen een nadere uitwerking?

4. Samen aan de slag met preventie en vroegsignalering.

Als gemeente kan en moet u er steeds eerder bij zijn. Hoe kunnen vroegsignalering, life events en financiële educatie u hierbij helpen? In deze workshop nemen we u mee in de actualiteiten van vroegsignalering. We gaan interactief aan de slag met hoe gemeenten de samenwerking kunnen zoeken om life events en financiële educatie op de kaart te zetten.

Tijd Programma
08.45-09.15   Inloop
09.15-09.45     Plenair programma (met interactieve tool) en introductie van het programma en thema’s 
09.45-11.10     Deelsessies ronde 1
11.10-11.25   Pauze
11.25-12.50   Deelsessies ronde 2
12.50-13.10   Recaps en Plenaire afsluiting
13.10-14.00   Lunch om te ontmoeten


Komende periode voegen wij meer bijeenkomsten voor dit najaar toe. Houd hiervoor de nieuwsbrief schulden in de gaten.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?

Wij ontmoeten u graag. Ons programma is specifiek voor professionals van gemeenten:

  • Beleidsmedewerkers
  • Projectleiders
  • Teamleiders
  • Coördinatoren schuldhulpverlening/invordering en hun collega’s die vanuit gemeenten of gemeentelijke organisaties betrokken zijn rond (voorkomen van) schulden, incasso/invordering, preventie, life-events en/of vrijwillige inzet.

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van een deelnamebevestiging. Niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via vngconnectcongressen@vng.nl, tel. 070 – 3738063